Corona viroza

Corona viroza

Infekcija samo corona virusom obično je blage naravi sa niskim mortalitetom, no ako istovremeno dođe do infekcije sa parvo virusom-dolazi do oboljenja koje je puno ozbiljnije nego infekcija samo parvom ili samo coronom.

Infekcija corona virusom prvi je puta opisana 1971, dakle radi se o relativno “novoj” bolesti. Corona virus koji uzrokuje proljev kod pasa vrlo je srodan mačjem corona virusu. U eksperimentalnim uvjetima pasji corona može inficirati mač­ke i obrnuto, no nije poznato da li se to događa i u pri­rodnim uvjetima.

Na virus su osjetljivi psi svih starosnih skupina, no klinički simptomi infekcije razvijaju se uglavnom kod mlade štenadi. U fecesu inficirane štenadi može se naći 2 genotipski različita corona virusa.

Virus se izlučuje izmetom, a drugi pas inficira se oralnim putem. Inficirani pas virus izlučuje stolicom cca 9 dana po infekciji, no opisani su slučajevi kada je inficirano štene izlučivalo korona virus i do 6 mjeseci. Ciljne stanice virusa su epi­telne stanice crijevne stijen­ke. 2 do 3 dana nakon infekcije javlja se proljev koji traje do 3 dana, a crijevne stanice se oporavljaju otprilike na­kon 7 dana od infekcije.

Infekcija samo corona virusom obično je blage naravi sa niskim mortalitetom, no ako istovremeno dođe do infekcije sa parvo virusom-dolazi do oboljenja koje je puno ozbiljnije nego infekcija samo parvom ili samo co­ro­nom. Možemo reći da se ova dva virusa udruže i nap­rave ogromnu štetu na crijevnoj sluznici. Kod ovakve “duple” infekcije smrtnost je vrlo visoka.

Infekcija samo koronom može biti smrtonosna za os­labljeno štene ili pak ono koje je prebolilo infekciju par­vovirusom. Smrtnost je viša, što su oboljeli štenci mlađi.

Kod korone inkubacija je vrlo kratka, nakon 1 do 3 da­na nastupaju proljev i pov­raćanje, virus je vrlo zara­zan. Za razliku od infekcije parvovirusom, kod korone obično nemamo nizak broj leukocita u krvnoj slici. Pro­ljev može trajati samo 2 da­na, ali i do nekoliko tjedana.

Sekundarne infekcije bak­terijama, paraziti ili infekcija drugim virusima (parvo, rota) mogu značajno produ­žiti i pogoršati tijek corona viroze.

U našim uvjetima ne ra­dimo dijagnostiku infekcije odnosno tipizaciju virusa, pa je teško sa sigurnošću reći ko­ja je pojavnost upravo ovog oboljenja. No, sigurno je da se srećemo sa coronom posebno onda kada se radi o velikom broju štenaca koji su silom prilika na maloj po­vršini, kada je prijenos infekcije sa jednog na drugog neminovan.

Vakcina pruža zaštitu od kliničke bolesti (ne 100%-nu), ali ne pruža zaštitu od infekcije. To znači da cijep­ljen pas može “pokupiti” vi­rus i izlučivati ga u okolinu, ali je manja vjerojatnost da oboli nego ako nije cijepljen.

Svjetski stručnjaci prepo­ručuju da svaki veterinar sam procjeni da li će klijentu sugerirati cijepljenje ili ne ovisno o epizootiološkoj si­tu­aciji u danom mjestu ili gradu.

Nuspojave kod ovog cijepljenja, moguće su kao kod aplikacije bilo koje druge vakcine. Ponekad nam je cjepljenje protiv corone teš­ko ubaciti u uobičajeni program cjepljenja, jer vlasnici, naravno, jedva čekaju da mo­gu početi šetati svog psi­ća… Uglavnom sugeriramo da se obavi i ovo cijepljenje, ako je štene vrlo rano u kontaktu sa većim brojem pasa ili ako vlasnici nemaju na­čina da štene drže u izolaciji.