Druženja sa psima

Kad završi program cijepljenja šteneta, vrijeme je za prve šetnje. Socijalizacijom zapravo navikavate svoje štene na različite situacije, zvukove, druge ljude pa i druge pse.

Šetnja s psima

Međusobno druženje na­ših ljubimaca ne ispadne uvijek onakvo kakvo bismo mi željeli. Mnogi vlasnici pasa nezadovoljni su zbog toga što sa svojim psom ne mogu doći u “pasje društvo” jer on reagira agresivno pre­ma drugim psima, nepre­stano laje, zapravo ne us­postavlja normalan kontakt već vas prisiljava da ga držite vezanoga na uzici. U takvim situacijama ne možete biti sigurni hoće li ugristi drugog psa ili čak vlasnika drugog psa, pa polako počnete izbjegavati pasja okupljališta i radije šećete šumom sami sa svojim psom. Ovdje govorimo o problemu nesocijaliziranog psa koji se zapravo tako ponaša iz straha i nesigurnosti u njemu nepoznatoj situaciji. Prilagodljivost pasa na nove situacije vrlo je raz­ličita. Neki psi su sigurni u se­be i u svojeg vlasnika pa je proces prilagodbe brži i uspješ­niji. Plahim psima bit će po­trebno mnogo više vježbe i truda vlasnika da bi se opustili.

Psi se socijaliziraju već u vrlo ranoj životnoj dobi. Teško je očekivati da će se odrastao pas koji nije nikad bio na pasjem igralištu lako uklopiti u igru. Ukoliko nije naviknut na takvu vrstu dru­ženja odmalena, teško da ćete biti uspješni. Mogu se postići određeni rezultati uz pomoć stručne osobe koja se bavi školovanjem pasa. Sa štenetom mnogo možete učiniti sami. Kad završi program cijepljenja šteneta, vrijeme je za prve šetnje. So­cijalizacijom zapravo navi­ka­­vate svoje štene na raz­li­čite situacije, zvukove, druge ljude pa i druge pse.

Šetnja gradom pored mno­štva drugih prolaznika uz zvukove automobila i općenito zvukove gradske vreve neophodna je vježba koja će psu pomoći prihvatiti svu tu kakofoniju i zbrku kao nešto normalno što ne ugrožava ni njega ni vas. Ukoliko sa psom uvijek še­ćete sami na mjestima gdje nećete sresti drugog čo­vjeka ili psa, jasno je da će pas na svakog pridošlicu reagirati s oprezom i ne­povjerenjem.

U posljednje vrijeme po­krenuta je akcija “Žuti pas”. Žuta marama ili vrpca na po­vodniku psa signalizira da taj pas iz nekog razloga nije spreman za druženje. To može biti zato jer se boji, jer je u procesu treninga, zato jer se oporavlja od neke bolesti ili zahvata ili jednostavno ne reagira pozitivno na druge pse. Takav znak tre­ba poštivati. Vidite li psa na uzici koja je označena žu­tom maramom ili trakom, vežite vašeg psa kako biste se u miru mimoišli, bez da dođe do stresne situacije za pse i za njihove vlasnike.

Pošalji komentar