Ispad očne jabučice

Maleni psi koji imaju veliku orbitu kao što su mops, pekinezer, kavaljer izloženi su takvoj mogućnosti i kod manje traume koja nekom drugom psu možda ne bi dovela do nikakvih posljedica.

dog_eje

U ljetnim mjesecima pu­no smo više vani sa našim ljubimcima, pa su učestalija i druženja pasa. No ponekad su takva druženja neugodna, ukoliko se u društvu nađe samo jedan nezgodan pas. Po­sebno su opasni napadi velikih na male pse, jer mo­gu završiti fatalno.

Nedavno smo imali slučaj gdje je maleni mops u tak­vom napadu ostao bez oka.

Maleni psi koji imaju ve­liku orbitu kao što su mops, pekinezer ili kavaljer izlože­ni su takvoj mogućnosti i kod manje traume koja ne­kom drugom psu možda ne bi dovela do nikakvih pos­ljedica.

Cijela stvar izgleda groz­no te se većina vlasnika šokira kad vide da očna jabučica strši van iz orbite kao da će ispasti van. Sami morate odmah zaštititi oko i to tako da ga pokrijete vlažnom, čis­tom gazom te odmah potra­žite pomoć veterinara.

Kod prolapsa očne jabu­čice očni kapci se zavrnu pre­ma unutra tako da oni obično ne dopuštaju repoziciju oka bez primjene opće anestezije. Kapke je potrebno okrenuti u normalan po­ložaj i tek onda se može pokušati reponirati očnu jabučicu.

Promjene na očnoj ja­bučici odvijaju se vrlo brzo, dolazi do krvarenja oko sa­me očne jabučice, do isušivanja rožnice koju kapci više ne mogu pokriti, te do jakog oticanja okolnog tkiva, po­sebno sluznice ispod kapaka.

Oko uvijek pokušavamo vratiti na mjesto, a ukoliko su strukture oka uništene, posegnemo za enukleacijom oka. Postoje li izgledi za očuvanje oka, reponiramo ga i prekrijemo očnim kap­cima sljedećih nekoliko dana (gornji kapak zašijemo za donji), kako bi rožnica pod kapcima zacijelila.

Nakon nekoliko dana ski­nemo postavljene šavove i tek tada možemo vlasniku reći je li oko u redu ili nije, odnosno možemo li ga os­taviti ili ne.

Enukleacija, dakle, ods­tra­njivanje cijelog oka može se napraviti uvijek, ali ni s tim zahvatom ne smijemo odugovlačiti, posebno ako se na oboljelom oku razvije glaukom (povećani intra­oku­larni tlak). Prvi zahvat je uspješan u približno polovici slučajeva, što ovisi o tome koliko je očna jabučica protrudirala i prvenstveno o to­me koliko se brzo pristupilo spašavanju oka.

Kod jačih trauma gdje je sama jabučica oštećena, in­dicirano je napraviti enukle­aciju.

U svakom slučaju kod na­pada velikog psa na malog uvijek je neophodan veterinarski pregled, a prolaps oka zahtjeva što hitnu intervenciju.

Pošalji komentar