Kontracepcija

Kontracepcija

Pitanja o spolnom ciklusu i metodama sprečavanja koncepcije vrlo su česta od strane vlasnika koji odluče odabrati kujicu za svog ljubimca, posebno ako se radi o mješankama, tj. ako kujica nije kupljena za uzgoj.

S obzirom na broj napuš­tenih pasa u našoj zemlji te na nizak standard, maleni se psići vrlo teško udomljavaju pa je to osnovni razlog zbog kojeg ne želimo da naša ljubimica ima podmladak. Jedan od razloga je svakako i zauzetost vlasnika, jer mali psići zahtijevaju brigu svoje mame, ali i dobar dio va­šeg slobodnog vremena.

Najdjelotvornija metoda za kontrolu reprodukcije naših ženskih kućnih ljubimaca jest operativni zahvat koji nazivamo sterilizacija. U svijetu se ovaj zahvat vrši već kod sas­vim mladih kuja i mačaka, toč­nije prije prvog ciklusa, pa tako već godinama radimo i kod nas. Pojava prvog ciklusa kod kuja determinirana je njiho­vom veličinom, tako da se velike kuje prvi puta tjeraju kasnije, a male kujice ponekad već u dobi od 6 mjeseci. To znači da male kujice (do npr. 10 kg) možemo sterilizirati već u dobi od 5 mjeseci, a velike u dobi od 7 mjeseci. Ovi podaci nisu sas­vim točni jer period rasta i razvoja ovisi i o konstituciji psa, a ne samo o njegovoj ve­ličini. No pri pregledu psa na obaveznom cijepljenju veterinar će svakog vlasnika individualno savjetovati kada bi bilo najbolje iz­vršiti taj zahvat. Ste­rilizacijom se obično odstra­nju­ju jajnici i maternica (u nekim sluča­je­vima samo jajnici što ovisi o tome da li je ma­ternica zdrava ili ne).

Sterili­zacijom prije pr­vog ciklusa preveniramo mo­guć­nost pojave tumora dojke koji su kod starijih kuja vrlo uče­stali. Jedan od razloga zbog kojih se vlasnici dvoume oko sterilizacije jest to što se radi o operativnom zahvatu koji se vr­ši u općoj anes­teziji što je po­vezano sa od­re­đenim stup­njem rizika.

Među­tim, kod mladih zdra­vih kujica rizici su značajno manji nego kod starijih ženki koje mora­mo sterilizirati zbog tu­mora dojke, upa­le maternice, cista na jajnicima i sličnih pa­toloških stanja. Kod nas su još uvijek prilično po­pularne tzv. “kontracepcijske injek­cije”. Radi se o hormonalnom preparatu koji blokira ovulaciju, no isto­vre­meno ima cijeli niz neže­ljenih nuspojava. Jedna od naj­češćih je nastanak cistične hi­perpla­zije sluznice maternice koja može rezultirati gnojnom upa­lom maternice. To se obi­čno događa kod kujica koje su kontracepciju dobivale više puta, no može se desiti i nakon samo jedne injek­cije. Ovaj pre­parat prepo­ručimo kao svoje­vrsnu “prvu pomoć” u nekim situacijama ka­da je vlasniku izuzetno nezgodno da se kujica tjera, a nije u mogućnosti do­vesti ku­jicu na operaciju (npr. tjerati će se baš u vrijeme vašeg godišnjeg od­mora).

Druga stvar koja vla­s­nike često odvrati od operacije jest sklonost steriliziranih žen­­ki ka debljanju. Važno je znati da se kujica neće udeb­ljati ako pra­vilno regulirate unos hranjivih stvari. One će pitati veći obrok što ne znači da joj ga morate dati. Danas su na tržištu dostupne razne vrste hrana za pse pa tako postoje i lagane hrane namijenje­ne up­ravo ste­rilizi­ra­nim žen­kama.

Pošalji komentar