Opasnost iz voda stajaćica

Opasnost iz voda stajaćica

Veći je rizik kod pasa koji žive vani, u ograđenim okućnicama jer mogu doći u dodir s glodavcima koji su često prijenosnici ove bakterije

Leptospiroza je, za razliku od ostalih oboljenja protiv kojih cijepimo pse, bakterijska bolest. Uzročnici su bakterije iz koljena Lepto­spira. Bolest se javlja po cijelom svijetu kod mnogih životinjskih vrsta, uključu­jući i psa. Kod pasa se ova bolest očituje kao akutna infekcija bubrega i jetre ili kao septikemija.

Kronično oboljenje bub­rega česta je posljedica in­fekcije leptospiroma, a kod skotnih ženki ova bakterija može izazvati pobačaj. Mno­gi aspekti ove infekcije su još uvijek nepoznati, pa je mo­guće da bolesnom psu ne uspijemo postaviti dijagnozu.

Leptospire se ne razmno­žavaju izvan organizma, a koliko će dugo preživjeti u okolišu ovisi prvenstveno o uvjetima koji su im ponu­đeni. Vrlo su osjetljive na isušivanje, te visoke i niske temperature. Pogoduje im vlažan okoliš tako da mogu preživjeti i više mjeseci u stajaćim vodama.

Pas se može inficirati ako dođe u dodir s izlučevinama bolesne životinje ili iz oko­liša ako je ono kontaminirano leptospirama. Tako je veća mo­gućnost zaraze u vlaž­nim, močvarnim pod­ruč­jima te u dijelu godine koje obiluje padalinama. Ve­ći je rizik kod pasa koji žive vani, u ograđenim okućni­cama jer mogu doći u dodir s gloda­vcima koji su često prijenosnici ove bakterije. Povećan je rizik kod lovač­kih pasa koji love u moč­varnim područ­jima (ptičari) te kod onih koji se vole okupati u stajaćim vodama i lokvama koje zaos­tanu poslije kiše.

Leptospire se klasificiraju na različite načine a poznato je više od 200 bakterija koje sve spadaju u skupinu Lep­tospira, a razlikuju se se­ro­loški. Kod pasa nam je zanimljiva Leptospira canicola i Leptospira bataviae za koje se smatra da im je pas glavni domaćin iako je na­lazimo i kod glodavaca. Psi se mogu inficirati i drugim leptospirama kao što je Le­ptospira icterohemoorrhagiae kojoj je primarni do­maćin štakor.

Ako dođe do infekcije onom vrstom leptospire ko­joj je pas primarni do­maćin, tijek bolesti je obično kro­ničan, s slabim imunološim odgovorom organizma, dok oboljenje izazvano onim leptospirama kojima je pri­marni domaćin neka druga vrsta, obično ima akutni tijek s jakim imunološkim odgovorom.

Pošalji komentar