Prva cijepljenja psića

Prva cijepljenja psića

Na tržištu je više raz­ličitih vakcina, različitih farmaceutskih tvrtki. Ug­lav­nom ta cjepiva štite od šte­nećaka, parvoviroze, hepatitisa uzrokovanog adenovi­rusom, bolesti dišnog sustava uzrokovanih virusom pa­rainfluenece i leptospiroze.

Cjepivo će izazvati imu­nološki odgovor organizma, odnosno potaknuti će nastanak antitijela na navedene antigene. Antitijela sadrži i krv kuje-majke pa njena antitijela štite psiće u prvim tjednima života. Titar ma­ternalnih antitijela u štenaca počinje padati te ona u potpunosti nestaju kada su psići stari 12 do 16 tjedana. Up­ravo zbog prisutnosti maternalnih antitijela vrši se vi­š­kratna aplikacija cjepiva, odnosno psiće revakciniramo.

Kada apliciramo cjepivo štenetu starom 7 tjedana, koje još uvijek ima relativno visok titar maternalnih antitijela, ona zapravo interferiraju sa imunološkim odgo­vorom malog organizma. Možemo reći da na neki način neutraliziraju cjepivo. Ovo je važno kako bi vlasnici pasa razumjeli da je štene nakon prve vakcine najosjetljivije na moguću infekciju i zato je vrlo važno da nije u kontaktu sa drugim psima.

Nakon tri tjedna ponavljamo cijepljenje. Sada je to štene staro oko 2 i pol mje­seca. Mnogim novim vlas­nicima ovo će zapravo biti razlog prvog posjeta veterinaru jer prvo cijepljenje nerijetko obave uzgajivači.

U ovoj dobi titar maternalnih antitijela sigurno je manji, a moguće je da ih više ni nema, pa možemo oče­ki­vati solidan imunološki od­go­vor. Treća vakcinacija koju obavljamo u dobi od 13 do 14 tjedana daje dobar imu­nološki odgovor protiv na­vedenih infektivnih bolesti u 95% slučajeva. U toj dobi maternalnih antitijela u pra­vilu više nema.

Cijepljenje protiv bjesno­će obavlja se u dobi od na­vršena 3 mjeseca i to u roku od 15 dana, a prilikom cijepljenja protiv bjesnoće psiću apliciramo mikročip.

Možemo reći da ste u prva 2 mjeseca kod veterinara svaka 3 tjedna. Prvi posjet obično je savjetodavan. Nakon obavljenog programa cijepljenja kod štenaca, vakciniramo jednom godišnje.

Ukoliko ste udomili štene starije od 3 mjeseca prvo ćemo ga cijepiti protiv bjes­noće i zamoliti vlasnika za strpljenje sa šetnjama dok ne cijepimo i zarazne bolesti.

Naravno da cjepivima ne možemo našeg ljubimca zaš­tititi od svih mogućih bolesti, no budimo sretni da barem za neke postoje cjepiva. Ovdje važi zlatno pravilo bolje spriječiti nego liječiti. Li­ječenje svih navedenih bo­lesti vrlo je skupo a uspjeh upitan, a o patnjama psa i vlasnika da i ne govorimo.

Cijepljenja treba obaviti onako kako vam savjetuje vaš veterinar, te se strogo držati pravila o izolaciji to­kom perioda vakcinacije.

Pošalji komentar