Rast dlake

Rast dlake

Dlaka je vrlo važna kao termički izolator, ima funkciju i u senzornoj percepciji okoline te služi kao barijera u zaštiti kože od raznih štetnih djelovanja okoliša

Proljeće je, kada su u pitanju naši ljubimci, povezano sa ci­jelim nizom zdravstvenih pro­blema koji se javljaju sezonski. Jedan od tih su i alergijska sta­nja praćena svrbežom i opa­da­njem dlake.

Dlaka naših ljubimaca prvo je što ćemo na njima primijetiti, pa je jedno od prvih pitanja vlasnika nakon ovakvih tegoba, kada će psu ili maci narasti dlaka. Često je upravo vrsta i boja dlake jedan od kriterija pri kupnji psa ili mačke.

Svi znamo da je dlačni po­krivač i ogledalo zdravlja. Dla­ka je vrlo važna kao termički izolator, ima funkciju i u senzornoj percepciji okoline te služi kao barijera u zaštiti kože od raznih štetnih djelovanja okoliša. Krzno koje je sastav­ljeno od duge, tanke dlake je najefektnije kao termička izolacija od hladnoće, a ulogu u ovoj funkciji igra i boja dlake pa je tako krzno svijetle boje efikasnije u zaštiti kože od to­plog vremena i sunca.

Krzno se sastoji od primar­nih (krovna dlaka ) i sekundar­nih (podlaka) dlaka. Dlaka ras­te u ciklusima. Svaki ciklus rasta dlake sastoji se od perioda u kojem je dlačni folikul aktivan te dlaka raste i od perioda mirovanja, kada dlaka samo sto­ji u foliklu kao tzv. mrtva dlaka i sa vremenom otpadne.

Na ciklus rasta dlake utječu mnogi faktori kao što su temperatura okoline, količina svijetlosti, prehrana, opće zdrav­stveno stanje i hormonalni status životinje. Rast dlake na ti­jelu psa izgleda mozaično što bi značilo da se susjedni dlačni folikli ne nalaze u istoj fazi ciklusa. Tako na nekim mjestima istovremeno raste nova dlaka dok na drugom mjestu na tijelu upravo ispada ona stara. U na­šim klimatskim uvjetima rast dlake je maksimalan ljeti i mi­nimalan zimi. Tako će u ljetnim mjesecima u fazi mirova­nja biti 50% dlačnih folikula, a zimi ih miruje skoro 90%. In­tenzivno linjanje u ovom slu­ča­ju nastupiti će u jesen i u pro­ljeće. Ovo se događa zbog utjecaja vanjske temperature kao i zbog količine svjetla kojima je životinja izložena. Kod kućnih ljubimaca koje držimo u stanu, manje više uvijek u istim uvjetima, rast dlake neće se zna­čajno mijenjati ljeti i zimi što znači da će se i period linjanja protegnuti na cijelu godinu.

Dužina dlake ovisi o mijestu na tijelu na kojem raste, a preodređena je genetski. Tako će dlaka na primjer na ramenu gdje je kod nekih pasa duža, rasti značajno brže od dlake na čelu tog istog psa. Prosječna brzina rasta dlaka u psa iznosi od 0.2 do 0.4 mm na dan. Nakon potpunog brijanja za kojim posežemo kod kirurških intervencija dlaci je potrebno 3 do 4 mjeseca da dosegne dužinu prije brijanja, a kod dugodlakih pasa taj period može biti i 18 mjeseci. Ponekad se dešava da brijanje izazove nenormalnu pauzu u rastu dlake, pa ona ne raste uopće nekoliko mjeseci. Ova promjena nije zabrinjavajanjuća i obično dlaka počne rasti bez posebne intervencije.

Što se tiče hormonalnog utjecaja, rast dlake potaknuti će hormoni štitnjače, dok glukokortikoidi i estrogeni inhibiraju rast.

Dlaka se sastoji uglavnom od bjelančevina i zato kvalitetna prehrana ima značajan utjecaj na izgled krzna, Slaba prehrana, bilo da se radi o nedostatnoj kvantiteti ili kvaliteti, dovesti će do toga da je dlaka lako lomljiva, suha, tanja no inače, a može dovesti i do poremećaja u pigmentaciji.

Pošalji komentar