Šećete psa bez ‘pseće iskaznice’? Riskirate kaznu od 2.000 kuna!

Šećete psa bez ‘pseće iskaznice’? Riskirate kaznu od 2.000 kuna!

Komunalni redar i policajac u uniformi zaustavljaju građane koji šeću svoje pse i traže na uvid pseću knjižicu. Ako je građani nemaju kod sebe, dobivaju opomenu, uz napomenu da je kazna od 500 do 700 kuna!

Prenosi varazdinski.rtl.hr riječi čitateljica čija obitelj živi na području jednog varaždinskog stambenog naselja, napominjući da su kontrole učestale i da građani ni ne znaju da ‘pseće iskaznice’ moraju imati uvijek sa sobom kada svoje ljubimce izvode u šetnju. Zasad građani dobivaju samo opomene, bez novčanih kazni

U Odsjeku za redarstvo Grada Varaždina potvrdili su točnost tih navoda, no pritom ne potvrđujući navedene iznose kazni. U odgovoru koji potpisuje Robert Briški, voditelj Odsjeka, stoji da komunalni redari Grada Varaždina u suradnji s djelatnicima Policijske uprave varaždinske obavljaju nadzor nad provedbom Odluke o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka, načinu postupanja s neupisanim psima te napuštenim i izgubljenim životinjama, koju je donijelo Gradsko vijeće 2010. godine.

Iako su Odlukom propisane kaznene odredbe, prilikom obavljanja nadzora posjednici pasa koji se zateknu u prekršaju dobivaju od komunalnog redara za sada samo opomenu, a ne i novčanu kaznu. No ako posjednik psa prilikom izvođenja psa na javne površine ponovi prekršaj, komunalni redar postupiti će u skladu s ovlastima propisanim člankom 23. i 24. navedene Odluke. To znači da će nadležnoj veterinarskoj inspekciji proslijediti opomene uručene posjednicima koji su svojim činjenjem prekršili odredbu kojom se propisuje da ‘posjednik psa pri izvođenju psa na javne površine mora imati propisanu ispravu o upisu pasa iz prethodnog članka, koju je na zahtjev komunalnog redara dužan pokazati’ – napominje Robert Briški.

Za ostavljanje izmeta na javnoj površini kazna 500 kuna

Ipak, u kaznenim odredbama spomenute Odluke nigdje se ne spominje koliko će vlasnike stajati prekršaj ukoliko kod sebe nemaju ispravu odnosno iskaznicu. Precizno je određena tek kazna za onoga koji ‘drži pse koji nisu cijepljeni, upisani u upisnik pasa i označeni mikročipom, sukladno propisima o veterinarstvu, drži i izvodi na javne površine neupisane i neoznačene pse’. No kazna za taj prekršaj je daleko viša od spomenute i iznosi čak 2.000 kuna!

S druge strane, kazna od 500 kuna predviđena je za vlasnike pasa koji za svojim ljubimcem ne čiste izmet. Štoviše, kaznu možete dobiti već i ako sa sobom ne nosite pribor za čišćenje i uklanjanje izmeta, koji ste na zahtjev komunalnog redara dužni pokazati.Šetnja psa bez uzice mogla bi vas stajati 1.500 kuna.

Kaznu od 2.000 kuna riskiraju i građani koji izvode pse na zelene javne površine koje su uređene kao cvjetnjaci, travnjaci, parkovne površine ili s njima ulaze u građevine javne namjene (zdravstvene, prosvjetne, vjerske, kulturne, športske i druge objekte javne namjene), zatim u trgovine, tržnice, groblja, uređena dječja igrališta, športske i rekreacijske terene, sajmove i javne skupove, plaže, kupališta i slično…Tek nešto manje, 1.500 kuna, kazna je ako se pas vodi bez uzice. Naime, sukladno navedenoj Odluci, po ulici i drugim javnim površinama na području grada Varaždina psi se moraju voditi na uzici tako da ne ugrožavaju sigurnost ljudi i životinja i ne ometaju odvijanje redovnog prometa u gradu. Uzica mora odgovarati veličini i snazi psa.

Ako pak imate opasnog psa, on na javne površine smije jedino s brnjicom i na povodcu

Pošalji komentar