Štetnost sunčevih zraka za pse

Bijelim životinjama u ljetnim mjesecima izloženi dijelovi kože mazati kremom koja sadrži visok zaštitni faktor od sunčevih zraka, preporučuje Tamara Ferari-Miškulin, dr. vet. med.

Spremna za plažu

Posljednjih godina mno­go slušamo o štetnosti sunčevih zraka za našu kožu, no manje je poznato da isto tako štetne mogu biti i za kožu pasa i mačaka.

Skvamozni karcinom naj­češći je kožni tumor u mačaka, te čini 15%svih kožnih tumora, a čini i 5%svih kožnih tu­mora u pasa. Najčešće se javlja na onim mjestima koja su sla­bo odlakana i nepigmentirana, a u većini slučajeva mu pret­hode oštećenja kože nastala dje­lovanjem sunčanih zraka. Kod pasa ovaj tumor srećemo kod starijih pasa i to kod onih kod kojih prevladava bijela boja kao što su dalmatiner, bul terier, bigl, te nekada popular­nih škotskih ovčara koji uzduž nosa imaju bijelu lisu.

Mnogo češće nego kod pasa srećemo ga kod mačaka i to kod starijih mačaka bijele boje. Kod jedne trećine oboljelih mačaka naći ćemo više od jedne lezije. Češće ga viđamo u onim zem­ljama u kojima je veća količina sunčevog svijetla, pa je i izlo­ženost štetnim zračenjima ve­ća. Kod mačaka tumor je obi­čno lokaliziran na uškama, nosu i očnim kapcima, kod pa­sa ga možemo naći na mošnjama, prstima, nosu,  usnama.

Tumor se razvija brzo, u početku izgleda kao bezazleno crvenilo kože , nakon čega uslijedi nastajanje ranica i formiranje krasti. Upravo u ovoj fazi bolesti, vlasnici mace će po­tra­žiti pomoć veterinara. Zatim dolazi do jake destrukcije tkiva što posebno očito bude kada je zahvaćena uška odnosno nos. Obično ne metastazira, ali je lokalno vrlo invanzivan.

Jedina terapija koja je mo­guća kod ovog oboljenja jest amputacija zahvaćenog dijela kože. No kada je proces lociran na nosu, onda to nije uopće jednostavno i vlasnici se rijetko ka­da odlučuju za tako radi­ka­lan zahvat. Kada je tumor lociran na prstu ili uški onda je amputacija svakako prihvatljivo rješenje. Što je ranije tumor detektiran, to će uspješnije biti liječenje.

Solarni dermatitis, upalu ko­že izazvanu djelovanjem sun­­­čanih zraka, najčešće viđa­mo također kod bijelih mača­ka, ali i kod pasa bijele boje.

Prve promjene koje primi­jetimo su slične opeklinama od sunca koje nastaju na našoj koži – uška ili koža na nosnom hrptu se zacrvene. Opetovano izlaganje suncu dovesti će u ne­kim slučajevima do razvoja karcinoma.

Svakako preporučujem da se bijelim životinjama u ljetnim mjesecima izloženi dije­lovi kože mažu kremom koja sadrži visok zaštitni faktor od sunčevih zraka. Isto tako pre­poručujem da mace i pse držite u zatvorenom od 10 do 16 sati u ljetnim mjesecima kada su sunčane zrake najsnažnije.

Svakako potražite pomoć veterinara ako primijetite na vašem ljubimcu kožnu promjenu koja ne zacjeljuje duže od 15 dana.

U našim krajevima, ovaj je tumor vrlo čest zbog velikog broja sunčanih dana, posebno kod slobodnoživućih mačaka, a ako maca ima sreće pa ima vlasnika, sada je vrijeme da se aplicira zaštitni faktor svakog sunčanog dana.

Pošalji komentar