• Jack Russell

    Jack Russell

    Jack Russell primarno lovna pasmina, no (nažalost za jedne a na sreću za druge, pretpostavljam) sve rjeđe se koristi za tu namjenu. Prešao je u skupinu takozvanih pasa za pratnju, kućnih ljubimaca -  ...

    Opširnije