Zarazni kašalj

Zarazni kašalj

Zarazni pasji kašalj prilično je neugodna te dugotrajna i zarazna bolest pasa s kojom se u našem gradu redovito susrećemo osobito u jesen kad dolazi hladnije vrijeme.

Posljednjih nekoliko tje­dana vlasnici pasa na našem području susretali su se sa kaš­ljem kod vrlo velikog bro­ja pasa. Naime, upravo sada na širem riječkom po­dručju imamo veći broj bo­lesnih pasa, pa su upiti o za­raznom kašlju mnogobrojni i svakodnevni.

Zarazni pasji kašalj pri­lično je neugodna te dugotrajna i zarazna bolest pasa s kojom se u našem gradu redovito susrećemo osobito u jesen kad dolazi hladnije vrijeme. Oboljenje ima akutan tok, pojavi se vrlo naglo, jako je zarazno pa obično oboli veći broj pasa istovremeno. Glavni simptom je kašalj koji se javlja u napa­dima, praćen je iskašljava­njem sluzi, a ponekad se jav­lja i iscjedak iz nosa i očiju.

Prenosi se kapljično, a in­kubacija je kratka pa traje samo 3 do 10 dana. To znači da će vaš pas početi kašljati nakon što je prije 3 do 10 dana bio u kontaktu sa bo­lesnim psom.

Upala dušnika očituje se jakim, hrapavim kašljem, a vlasnici se često požale da je psu zapela kost u grlu. Kašalj se javlja u napadima više puta na dan, pas kašlje širom otvorenih usta te ispušta upravo takav zvuk kao da mu je u grlu kost koju želi izbaciti. Ponekad prilikom kašlja pas izbaci i nešto sline, a može se dogoditi da izbaci i neprobavljenu hranu. Stoga se kašalj lako može zamije­niti za povraćanje. Napadi su jači kad je pas uzbuđen, dakle kad se sprema u šetnju, dok se veseli vlasniku te neposredno prije jela. U jednostavnim slučajevima ape­tit je očuvan, a oboljeli pas nema povišenu temperaturu. Gotovo uvijek od vlasnika saznamo da je pas bio u dodiru s većom skupinom pasa tj. da je bio na školovanju, izložbi ili je pak tek stigao iz neke uzgajivačnice. Nerijetko obole svi psi koji se igraju u istom parku ili svi psi u hotelima za pse.

Zarazni kašalj najčešće prođe bez komplikacija ukoliko se na vrijeme počne li­ječiti. Terapija se sastoji u davanju lijekova koji ubla­žavaju kašalj te po potrebi antibiotika ukoliko prijeti sekundarna infekcija. Da li je potrebna antibiotska terapija, najbolje će procijeniti ve­terinar pri pregledu psa. Ka­da je kašalj jako produktivan, pa dolazi do obilnijeg nakupljanja sluzi kao dio te­rapije preporučujemo i in­haliranje. Vrlo važan čimbe­nik u terapiji je strogo mi­rovanje koje mora trajati 3 tjedna. U tom razdoblju psa ne smijemo izlagati nika­k­vim fizičkim naporima zah­tjevnijima od lagane šetnje. U vrijeme bolesti treba izbjegavati ovratnike – davilice te bilo kakvu manipulaciju koja može podražiti dušnik. Svakako savjetujem vlasnike tek cijepljenih štenaca da narednih nekoliko tjedana izbjegavaju sva okupljališta pasa. To posebno važi za bo­lesne pse. Svakako imajte na umu da je vaš pas onog trena kada počne kašljati vrlo za­razan, pa izbjegavajte svaki kontakt sa drugim psima.

Pošalji komentar